Przedsiębiorstwo Breve sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa BREVE sp. z o. o. na rynkach międzynarodowych poprzez aktywną promocję na targach branżowych” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych poprzez promocję własnej marki produktowej na 8 międzynarodowych imprezach targowych, w tym na rynku perspektywicznym - Ukraina oraz na targach znarodowym stoiskiem promocyjnym - Birmingham Wielka Brytania. Projekt realizowany jest w ramach Programu promocji branży części samochodowych i lotniczych. Wnioskodawca będzie realizował projekt na rynku perspektywicznym - Europa Centralna i Wschodnia - Ukraina.W ramach projektu Wnioskodawca planuję udział w targach w roli wystawcy na 8 imprezach targowych:1. TTM 2021 – Targi Techniki Motoryzacyjnej - Poznań, Polska2. Autosalon Bratislava 2021 - Bratysława, Słowacja3. Autoshow Praha 2021 - Praga, Czechy4. SIA Motor Show 2021 - Kijów, Ukraina5. Automechanika Birmingham 2021 - Birmingham, Wielka Brytania6. The Tire Cologne 2021 - Kolonia, Niemcy7. Autoshow Nitra 2021 - Nitra, Słowacja8. Automotive Hungary 2021 - Budapeszt, WęgryW ramach projektu planowane są także dodatkowe działania promocyjne. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2021. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 410 975,00 PLN